Pretraga Sajta

image image image

Vizija i misija

Vizija

LDA Mostar će biti resursni centar za institucije županijskih vlasti, gradske administracije i civilnog društva za usklađivanje i harmoniziranje standarda sa demokratskim standardima Evropske unije.


Misija

Podržati proces demokratizacije u Gradu Mostaru jačanjem dobre uprave i izgradnjom kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, te sudjelovanja građana u javnom životu.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno