Pretraga Sajta

image image image

LDA Najavljuje

Regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju na Kosovu

U sklopu aktivnosti programa za 2017. godinu, projekta Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana/Balkan regional platform for youth participation and dialogue, 18. i 19. oktobra/listopada u gradu Peć (Kosovo) će biti organiziran događaj pod nazivom Regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju/Regional Youth Forum for Local Democracy, a koji će pored članova Regionalne mreže za lokalnu demokraciju (udruge civilnog društva, lokalne javne vlasti, predstavnici mladih) okupiti uvažene sudionike predstavnike zemalja Balkana, mlade lidere, udruge civilnog društva iz ovoga područja, nacionalne mreže udruga civilnog društva za mlade iz regije i njihove kolege iz Europske Unije.

Forum će biti organiziran od strane koordinacijske grupe projekta Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana/Balkan regional platform for youth participation and dialogue, a domaćin će mu biti Agencija loklane demokracije Kosovo (www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=3) u suradnji sa predstavnicima javnih vlasti grada domaćina. Forum je zamišljen kao skup interaktivnih sesija i multimedijskih događaja, a moderatori će biti članovi Regionalne radne grupe za mlade uz pomoć mladih umjetnika. Tema ovogodišnjeg programa programa je Kulturna participacija i interkulturni dijalog mladih zemalja Zapadnog Balkana.

LDA Mostar

NA KONFERENCIJI „ZANATI-PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST“ PREDSTAVLJEN PROGRAM FRONTERRA

U Gradskoj vjećnici u Mostaru danas je održana Konferencija pod nazivom "Zanati-prošlost, sadašnjost, budućnost", čiji je domaćin i organizator bio Grad Mostar.
Konferencije je za cilj imala sagledavanje stanja na polju očuvanja i valorizacije tradicionalnih zanata kao dijela nematerijalnog svjetskog kulturnog naslijeđa, te je bila svojevrstan pregled dobrih praksi iz Bosne i Hercegovine, zemalja susjedstva i zemalja članica Organizacije gradova svjetske baštine (OWHC).

Read more: Zanati-prošlost, sadašnjost, budućnost

 

Preko stotinu sudionika nastupilo na ovogodišnjem festivalu teatra u zajednici NOVE NADE/NEW HOPES u Mostaru

Festival teatra u zajednici Nove nade/New Hopes koji je u Mostaru održan od 4. do 8. septembra/rujna 2017., u okviru projekta Caravan Next "Gradovi koje pokreće umjetnost", uspio je u svojoj namjeri da Mostar pretvori u grad teatra, uključivši u svoje sadržaje veliki broj posjetitelja, a cjelokuponi program festivala je u velikoj je mjeri popraćen od strane medija.

Read more: NOVE NADE - NEW HOPES u Mostaru

   

Dva nova Newslettera vezana za istraživanja

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana/ Balkan regional platform for youth participation and dialogue pripremila je dva zanimljiva Newslettera vezana za provedena istraživanja iz područja "Mobilnost mladih na Zapadnom Balkanu - sadašnji izazovi i buduće perspektive", te "Politika i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu".
Newslettere možete preuzeti na OVOM LINKU

 

   

PUTUJUĆI SEMINAR "STOPAMA ALBERTA LONDRESA" OVE GODINE OBIŠAO BiH

Udruženje "Stopama Alberta Londresa" i je ove godine, po šesti put, organiziralo i provelo projekat odlaska mladih novinara na putujući seminar u jednu od zemalja Balkana. Ovaj su put mladi novinati posjetili Bosnu i Hercegovinu, te izvještavali o njoj.

Read more: Stopama Alberta Londresa

   

Performance #AsikMostar, 21.08.2017. @ Yunus Emre Enstitüsü - Mostar

dana 21.08.2017. godine, u prostorijama Yunus Emre Enstitüsü - Mostar prezentiran je projekt #AšikMostar koji temu ljubavi obrađuje kroz tri oblasti: dramski tekst, kostimografiju i scenografiju.

Read more: Performance #AsikMostar

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno