Pretraga Sajta

image image image

LDA Najavljuje

Poziv za istrazivačku radionicu “Moj grad – grad interkulturalnosti” 28. jula/srpnja 2017. godine @ Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače Mostar…

U okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, kofinansiranog od Evropske unije, Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje poziv za učešće na istrazivackoj radionici “Moj grad – grad interkulturalnosti”. Radionica “Moj grad – grad interkulturalnosti” ima za cilj promovirati uključivanje, te poticanje mladih da na kreativan način izraze svoj stav prema određenim problemima i preprekama s kojima se susreću u gradu Mostaru kroz interkulturno istraživanje. U okviru programa radionice grupa od najmanje 10 mladih ljudi imat će za cilj istražiti elemente drugih kultura prisutnih na području grada Mostara (od naziva ulica imenovanih po poznatim istorijskim ličnostima ili ličnostima iz kulture različitih nacionalnosti, a koje su dio kulture drugih zemalja Zapadnog Balkana, pa do kulturnih spomenika i istorijskih nalazišta povezanih s drugim kulturama).

SAZNAJTE VIŠE...

LDA Mostar

Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

Kao dio programa Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, financiranog od European Union - EU, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su dio regionalne mreže bit će organizirana i implemenirana od srpnja/jula do studenog/novembra 2017.

Read more: Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

 

Regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu

Agencija lokalne demokratije Mostar zajedno sa još 6 Agencija lokalne demokratije (Prijedor, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peja) i ALDA Skopje pokrenule su regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu, koje se provodi u okviru projekta Regionalna platforme za ucesce i dijalog mladih Balkana kofinanciranog od Europske unije.

Read more: Regionalno istraživanje LDA Mostar

   

Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana: Dopisnici za mlade iz Subotice posjetili Mostar

U Mostaru su od 4.-7. srpnja/jula na razmijeni u sklopu aktivnosti programa Regionalne platforme za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana boravila dva Dopisnika za mlade iz Subotice koji su za zadatak imali istražiti lokalno kulturno naslijeđe i trenutnu kulturnu scenu što će u konačnici rezultirati video i tekstualnom reportažom koje će biti objavljene u Youth Cultural E-Magazine, novoj publikaciji  spomenutog programa.

Read more: Dopisnici za mlade iz Subotice

   

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara

Dana 5.7.2017. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar zasjedala je komisija za evaluaciju projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara.

Read more: Rezultati Javnog poziva

   

Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana: Dopisnici za mlade iz Subotice stižu na razmijenu u Mostar

Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana u trećoj godini svoje provedbe kao jednu od novih aktivnosti radnog programa uvela je razmijenu Dopisnika za mlade. U vezi s prethodno navedenim, od 4.- 7. srpnja/jula u posjet Mostaru stižu dva dopisnika za mlade iz Subotice (SRB) gdje će ih ugostiti LDA Mostar i lokalni Dopisnici za mlade.

Read more: Dopisnici za mlade iz Subotice

   

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno